Parkering

Bil

Parkering forbudt
Det er parkering forbudt på borettslagets eiendom. Dette gjelder også korttidsparkering. Borettslaget plikter av helse-, miljø- og sikkerhetshensyn å sørge for fri ferdsel ved blokkene så brann- og utrykningskjøretøy kan komme frem til enhver tid.

Stans for av- og pålessing
Det er tillatt å stanse mellom byggene i inntil 10 minutter ved synlig av- og pålessing. Om en forlater kjøretøyet på noe tidspunkt må det legges en lapp i frontruten med navn og et telefonnummer sjåfør kan nås på. Selv med kontaktinformasjon i vinduet er det likevel ikke tillatt å stå parkert lenger enn 10 minutter.

Ved brudd på reglene vil bilen taues for eiers regning og risiko. Juridisk eier av bilen vil bli varslet på registrert telefonnummer.

Kjøretøyet hentes hos Oslo Kranbilservice i Verkseier Furulunds vei 41, 0668 Oslo. Tlf. 915 43 000.

MC

For tiden er det tillatt å parkere motorsykler på oppstillingsplassen ved sykkelstativet utenfor nr 10. Tillatelse fås ved å sende en e-post til styret med informasjon om motorsykkelens eier og registreringsnummer.

El-sparkesykler

El-sparkesykler skal ikke parkeres foran inngangsdører inn til blokkene eller i veien foran blokkene. Velger man å kjøre El-sparkesykler inn på borettslagets eiendom, parkeres disse ved sykkelstativene.