Ventilasjon

God ventilasjon er viktig for trivsel og helse, samt unngå bygningsskader som følge av mugg, sopp og råte.

Vi ønsker å påminne våre beboere om å benytte luftelukene i leilighetene, det vil si på kjøkken, bad, soverom og stua. Alle lufteventiler skal være åpne året rundt for at ventilasjonen skal fungere optimalt, åpningen på luker kan reguleres etter utetemperatur.

Alle ventiler (lufteventiler og avtrekksventiler) må rengjøres med jevne mellomrom. Støvsuger, børste og såpevann med klut blir nødvendig.

Det er ikke tillatt å male eller tapetsere igjen lufte- og avtrekksventilene. Det er beboers ansvar å sørge for at lukene er åpne og fungerer.