Kontaktinformasjon

Informasjon om Styret

Vi ber at all informasjon skjer via e-post, da det er enklere å håndtere og ha kontroll på når ting er skriftlig. Er det noe kritisk eller man ikke kan sende en mail, er det selvfølgelig lov å ringe.

E-post til styret er: bokkerlokka@gmail.com

Styreleder:
Helge Langvatn – Brochmanns gate 10A
tlf: 934 86 934

Nestleder:
Guillaume Dupuy – Brochmanns gate 10A
tlf: 466 43 272
Ansvar for fyrrommet

Styremedlem:
Pernille Lillevand Hem – Brochmanns gate 8A
tlf: 412 75 922
HMS-kontakt

Styremedlem:
Jonas Kilmork Vemøy – Brochmanns gate 8D
tlf: 976 87 509
Ansvar for uteområdene

Styremedlem:
Tonje Cecilie Larsen – Brochmanns gate 8D
tlf: 959 89 177
Ansvar for vaskeriene