Leverandører

LEVERANDØRER TILKNYTTET BORETTSLAGET

Elektriker: Elektro-Sivert
epost: firmapost@elektro-sivert.no
tlf: 23 34 45 56

Rørlegger: Andenæs
tlf: 22 08 05 00

Lynet (Fiber-internett)
https://lynet.no/bestill-1/580791/Bokkerlokka_Borettslag

Låsesmed: Vrio lås- og nøkkel
http://www.vrio.no/
tlf: 22 17 77 00

Skilt ringeklokke: DataCall
epost: firmapost@datacall.no
tlf: 67 58 99 00
Beboere må selv sørge for å bestille skilt til ringeklokke og postkasse.

Forretningsfører: Obos
tlf: 22 86 55 00

Kabel-tv: Get
www.get.no
tlf: 12 123

Renhold oppganger og vaskeri:
2Clean

Vaktmester:
Oslo renhold og vedlikehold