Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Navneskilt ringeklokker
Det er beboere selv som må bestille navneskilt til ringeklokke. Skilt til ringeklokke bestilles ved å sende epost til firmapost@datacall.no
Hos DataCall skal man fra 1.-3. etg. bestille det lille skiltet mens 4. og 5. etg. skal bestille det store.
Styret ber alle beboere sørge for å bestille navneskilt til egne ringeklokker.

Postkasseskilt
Når man melder flytting til Posten, kan man samtidg bestille postkasseskilt. Det et det store skiltet som passer til postkassene. Det er beboere selv som må bestille navneskilt til postkassene.

Parkering
Det er lov til å stanse mellom byggene ved av- og pålossing. Om en forlater kjøretøyet på noe tidspunkt under av- og pålossing må det legges en lapp i frontruten med navn og et telefonnummer sjåfør kan nås på. Styret presiserer at selv om man legger en lapp med kontaktinformasjon i vinduet på bilen er det likevel ikke tillatt å stå parkert lenger enn 10 minutter. Ved brudd på reglene vil bilen taues for eiers regning og risiko. Juridisk eier av bilen vil bli varslet på registrert telefonnummer.
Kjøretøyet hentes hos Oslo Kranbilservice i Verkseier Furulunds vei 41, 0668 Oslo. Tlf. 915 43 000.

Radiatorer
Radiatorene skrus av før 17. mai og på igjen i midten av september.
Det er beboere som selv er ansvarlig for vedlikehold og bytte av radiatorer i egen leilighet. Dersom radiatorer byttes skal styret varsles om dette

Vaskekjellere
Bruk av vaskekjeller er gratis for beboere og reserveres ved å skrive inn navnet sitt på ønsket tid og dato i permen som ligger i hver enkelt vaskekjeller.. Det er ikke tillat å bruke vaskeriet utover de oppsatte tidene.
Her kan man nå velge om man skal bruke vaskemaskin og/eller tørketrommel. Dette er gjort for å kunne effektivisere slik at flere kan bruke vaskerommet hvis man bare trenger en av maskinene.
I nr. 8 er det en vaskemaskin og en tørketrommel.
I nr. 10 er det 2 vaskemaskiner, 1 sentrifuge og 1 tørketrommel.

Tørkeloft
Alle kan bruke tørkeloftene. Disse finnes på loftet i enden av begge byggene, altså i 8A, 8D, 10A og 10D.

Boder
Alle leilighetene skal ha to boder hver, en i kjelleren og en på loft.

Sykkelparkering
Sykler kan parkeres i avmerkede rom i kjeller, samt ute i sykkelstativene.

Dugnad
Det avholdes dugnad i borettslaget hver vår. Styret opplyser om dato minimum to uker på forhånd. På duganden rydder man uteområdene, kjellere og loft, og det bestilles container for kasting av søppel. Dugnaden avsluttes med hyggelig samvær i Velferden! Alle beboere i borettslaget bes delta på dugnaden.

Nabovarsling

Varsling ved oppussing
All langvarig, støyende oppussing, eller oppussing som på annet vis kan virke sjenerende overfor naboene, skal nabovarsles minst 48 timer i forveien. Vi ber beboere som skal pusse opp om å henge nabovarsel også i nabooppgangene, da lyden bærer meget godt i byggene.

Varsling ved festligheter
Dersom man skal holde selskap eller andre festligheter som varer utover normal stilletid (kl.22.00), skal man henge opp nabovarsel med telefonnummer minst to dager i forveien.

Bestilling av nøkler
Dersom beboere ønsker å bestille flere nøkler, eller få en nøkkel som passer til flere låser (systemnøkkel), kan dette bestilles ved å sende en epost til bokkerlokka@gmail.com. Ingen får bestilt ekstra nøkler uten godkjenning fra styret. Beboere må selv betale for slike ekstrabestillinger.

Ved skade på bygget
Dersom beboer oppdager skade på bygget, enten i egen leilighet eller i fellesarealer, skal styret varsles umiddelbart, jamfør § 5 i vedtektene: Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget.

Markiser
Alle markisene på bygget skal være gule.

Dyrehold
Det er ikke lov å ha husdyr så lenge man ikke har søkt og fått det godkjent av styret.
Dette gjøres for at styret skal ha oversikt over hvor mange husdyr som befinner seg i borettslaget, og for eventuelt folk som er allergiske.